Exxellence » Gebruikersvereniging
Gebruikersvereniging

Exxellent users - de gebruikersvereniging van Exxellence

Exxellent Users is de gebruikersvereniging van Exxellence en is in 2010 opgericht door een aantal van onze klanten. De vereniging is ontstaan toen er bij onze klanten de behoefte bestond om richting te kunnen geven aan de roadmap van onze suite. Bovendien wilden zij op de hoogte blijven van nieuwe initiatieven en gezamenlijk (met andere gebruikers) participeren in een netwerk. 

Kennisuitwisseling

De vereniging staat op zichzelf en oefent invloed uit op de ontwikkelkalender (roadmap) van Exxellence. Daarnaast wisselen de leden niet alleen onderling kennis en ervaringen uit, maar die uitwisseling is er ook tussen de leden en Exxellence. 

De krachtenbundeling tussen Exxellence en Exxellent Users is een mooi voorbeeld van co-creatie. De gebruikersvereniging vormt een belangrijke spil in de (door)ontwikkeling van de Exxellence Suite. In themagroepen zorgen gemeenten en Exxellence er gezamenlijk voor dat de Exxellence Suite aansluit op behoeften van onze gebruikers en de actuele landelijke overheidsthema’s en richtlijnen. 

Werkgroepen

Binnen de vereniging zijn, naast een algemeen bestuur, twee werkgroepen actief: een groep die zich richt op de architectuuraspecten en een tweede groep die focust op de beheeraspecten van de Exxellence Suite. De werkgroepen hebben in tegenstelling tot de themagroepen een permanent karakter. 

Passend bij het werkveld, streven Exxellent Users ernaar om zo veel mogelijk een digitale vereniging te zijn. Voor optimale onderlinge communicatie heeft de vereniging voor haar leden daarom een online samenwerkingsomgeving in gebruik.

Exxellence.nl maakt gebruik van cookies - Lees hier meer over in ons privacy statement - Verberg deze melding