Exxellence » Onze software » eFormulieren

Exxellence eFormulieren

Vraaggestuurde elektronische formulieren voor uw digitale loket én KlantContactSysteem

Exxellence eFormulieren helpen u bij het bereiken van uw dienstverleningsdoelen. Wanneer een burger, bedrijf of instelling via een elektronisch formulier een aanvraag doet, is het belangrijk dat de juiste informatie gevraagd wordt, dat de aanvraag gevalideerd wordt en dat vragen begrijpelijk zijn. Daarbij moeten de vragen voldoen aan de laatste wet- en regelgevingen. Exxellence eFormulieren, die vraaggestuurd zijn opgebouwd, voldoen aan deze eisen.

De eFormulieren, ontwikkeld op basis van GEMMA-standaarden, dragen bij aan de vermindering van administratieve lasten en bieden ondersteuning bij allerlei processen. Daarnaast zijn een groot aantal eFormulieren rechtstreeks te koppelen met bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP).

Vul uw toepassing van de eFormulieren aan met Exxellence eCreator. eCreator stelt u en (een deel van) uw personeel in staat om extra formulieren aan te maken – zonder programmeertaal.

De Exxellence eFormulieren hebben een rol in de oplossing voor het thema Klantcontact

Exxellence.nl maakt gebruik van cookies - Lees hier meer over in ons privacy statement - Verberg deze melding